March 30, 2010

Bukambibig

Posted in Philippine Education at 9:32 pm by Arlaj Turingan

Sinimulan ko ang kolehiyo sa kursong Sikolohiya. Mula pa noong nasa ikatlong taon ako ng hayskul, iyon na ang sadyang ninanais kong kunin. Tanging iyon lang ang nakita kong daan para sa akin. Palagi kong iniisip noon na magtratrabaho ako sa isang kumpanya at kikita nang malaki. Kailanman ay hindi sumagi sa aking isipan ang maging isang guro. Pero ika nga ng iba, sadyang mapaglaro ang tadhana. Dumating ang araw na napagtanto kong, mali ang landas na aking tinatahak. Kaya bago pumasok ang aking ikatlong taon, pormal  akong lumipat sa Kolehiyo ng Edukasyon.

Ikinagulat ng aking pamilya at mga kaibigan ang aking ginawang paglipat. Biglaan nga naman kasi ang mga pangyayari. Isa pa ay hindi nila ako kailanman naisip na magiging isang guro.

Sa mga pagkakataong sinasabi ko kung saang kurso ako nagsimula, parating pagtataka ang itinutugon sa akin. “Bakit ka lumipat?” ang malimit nilang tanong. Ramdam ko sa kanila ang panghihinayang sa pag-iwan ko sa isang kursong marami ang nagnanais kumuha. Idagdag pa ang mababang pagtingin ng karamihan sa kursong Edukasyon.

Hanggang ngayon ay hindi ko mapagwari kung bakit minamaliit ng ating lipunan ang trabaho ng isang guro. Sa tingin ba nila ay madali itong gawin? Ayon kasi sa aking mga naging karanasan bilang mag-aaral ng Kolehiyo, napatunayan kong hindi ito madaling trabaho. Mahirap ang maging isang titser.

Mabigat ang tangang responsibilidad ng mga guro. Sila ay malaking impluwensya sa paghubog ng kaisipan at katauhan ng isang mag-aaral. Ang mga mag-aaral – ang kabataan – ang siyang magmamana ng ating bansa kung kaya’t nararapat lamang na pagtuunan ng pansin at dedikasyon ang pagtuturo sa kanila.

Sa pagbibigay ng sapat na edukasyon, hindi maaaring guro lamang ang kikilos. Kailangan ang pakikiisa at suporta ng lahat – pangulo man ng bansa o ordinaryong mamamayan. Kailangang mapagtanto, lalo na ng mga nasa puwesto, na dapat una sa mga prayoridad ng bansa ang edukasyon. Hindi biro ang usapin ng edukasyon kung kaya nama’y dapat ding hindi biro ang inilalaan na pondo para rito. Alam naman nating kulang na kulang ang ibinibigay ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ang nakalulungkot pa, kulang na nga’y binabawasan pa ng mga tiwaling opisyal.

Ang pagtaas sa pondo ng edukasyon ay magdudulot ng pagbabago sa atin. Naniniwala akong malaki ang posibilidad na gumanda ang lagay ng edukasyon sa bansa kapag ito ay natupad at nailaan nang tama ang pera. Mabibigyan tayo nito ng mas maraming silid-aralan, mga upuan, mesa, libro, notebook, lapis, at kung anu-ano pang gamit pang-eskwela na makatutulong sa pag-aaral ng mga estudyante. Bukod pa rito ay mapapataas din ang sweldo ng mga guro. Kapag ito ay nangyari, hindi na kailangan pang umalis ng bansa ng ating mga titser. Mas marami rin ang maeenganyong pasukin ang larangan ng Edukasyon.

Kasama ng malaking pondo ay kailangan din ng mga batas o patakaran sa edukasyon na angkop sa ating lipunan. Nararapat na pag-aralang mabuti ang sitwasyon sa kasalukuyan upang mabigyan ng karampatang lunas bago pa ito lumala. Maraming problema sa ating sistema ng edukasyon, pero hindi pa naman huli ang lahat para tugunan ang mga suliraning ito.

Sa pagtaas ng kalidad ng ating edukasyon, tiyak kong tataas din ang pagtingin sa mga guro. Nais ko lang namang mabigyan ng nararapat na respeto at paghanga ang mga titser, na patuloy sa pagtupad ng kanilang gawain sa kabila ng mga paghihirap na kaakibat nito. Saludo ako sa bawat guro sa ating bansa at sa lahat na nagnanais maging “sugo ng ABaKaDa”! Katulad ng lahat ng titser, nawa’y maging instrumento rin ako sa pag-unlad ng ating bansa.

Advertisements

1 Comment »

  1. Mabuhay ka Gurong Pilipino!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: