March 29, 2010

Gamitin ang Sariling Atin

Posted in Philippine Education at 11:45 pm by updced

“Hindi basehan ng talino ang kakayahang magsalita ng Inggles”. Sa totoo lamang, isa ako sa mga tao na nag-iisip na kapag ang isang tao ay magaling mag-Inggles, matalino na siya. Sa katunayan, kapag mayroon akong naririnig na nagkakamali-mali sa pagsasalita ng wikang Inggles, iniisip ko na hindi siya magaling..pero dati iyon. Napagtibay ang aking paniniwala na tayo ay mga Pilipino na may sariling wika. Hindi isang kapintasan kung hindi ka marunong mag-Inggles, ang malaking kahangalan ay kung isa kang Pilipino na hindi ka marunong magFilipino. Hindi naman natin masisisi ang ating mga sarili na maghangad na maging katulad ng mga taga-ibang bansa, lalo pa at nakikita natin ang kanilang pag-unlad habang tayo naman ay unti-unting sumasadsad…ngunit hindi tayo dapat sumuko…alam ko sa sarili ko na darating ang araw at tayo rin naman ay lilipad. Ipinagpapasalamat ko ang desisyon ng Departamento ng Edukasyon na ipatupad ang MLE Policy,sa ganoong paraan, hindi na mamimilipit ang mga guro na magturo gamit ang wikang hindi naman sila komportableng gamitin, mas nagpopokus sila sa pag-iisip kung paanong iingglisin ang kanilang sinasabi kesa sa pagbabahagi ng sapat na kaalaman sa mga estudyante, kung ang guro mismo hindi maintindihan ang kanyang sinasabi, ano pa ang aasahan mo sa mga estudyante?  Kapag ako ay naging guro, hindi ko pahihirapan ang aking sarili at ang aking mga estudyante sa pamamagitan ng pagtuturo gamit ang wikang naiintindihan naming lahat. Sa aking palagay, malaki ang maitutulong nito upang tayo ay magkamit ng kaunlaran at balang araw ay kamanghaan naman ng iba. Matibay ang aking paniniwala na ang edukasyon ng mga kabataan ang sagot sa ating kawalan ng pag-asa, oras na maging tunay na atin ang ating edukasyon, tayo ay susulong.”

-Angela Go

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: