March 28, 2010

May pag-asa pa…

Posted in Philippine Education at 6:56 am by updced

Matagal ng kasabihan na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Lumang luma na ito at sa kasalukuyang panahon, wala na nga sigurong maniniwala dito. Tayo ay sanay ng marinig ang mga katagang ito. At sinasabi ng mga nakakatanda sa atin na mag-aral tayong mabuti upang umunlad ang ating bansa.  Kailangan daw natin magsipag pumasok at mag-aral. Kailangan daw natin gawin ang ating makakaya upang makapagtapos tayo sa tamang panahon at maipagmalaki tayo ng ating mga magulang. Kailangan daw, kung pwede, ay magtapos tayo ng may matataas na marka upang makakuha tayo ng magandang trabaho at mapagsilbihan natin ang ating bansa. Sa lahat ng ito,  meron nga bang nadudulot ng mabuti ang ating kasalukuyang pamamahala sa edukasyon sa lahat ng mga estudyanteng nakapagtapos na? Nabigyan ba kaya sila ng magandang trabaho? O hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang naghahanap ng trabaho? Napagsisilbihan na ba kaya nila sa kasalukuyan ang ating bansa? O dahil sa kawalan ng trabaho ay napagpasyahan na nilang iwan ang ating bansa upang humanap na ng trabaho sa Estados Unidos o sa Europa o kahit saan mang parte ng mundo sila dalhin?  Ano nga ba ang pangunahing dahilan kung bakit nag-aaral ang tao? Dahil ba gusto niyang matuto o dahil ba gusto niyang makakuha ng magandang trabaho upang maihaon niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa kahirapan?

Sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa ngayon, ako ay napapatanong, may pag-asa pa ba tayo lalo na sa larangan ng edukasyon? Ang dami natin mga nararanansang kahirapan ngayon. Isa na dito ang walang humpay na pagdating ng mga iba’t ibang sakuna at kalamidad. Lalong nahihirapan at humihirap ang bansang Pilipinas, para bang unti-unti tayong naaalisan ng pag-asa. Isa pa dito ang walang pakundangang korupsyon na ginagawa ng ating mga opisyal sa gobyerno. Hindi na sila naawa. Imbis na tulungan nila ang ating bansa, walang tigil sila sa pagkamkam ng kayamanan na hindi naman sa kanila at lalong hindi naman nila pinaghirapan. Ito ang mga iilan sa mga problema na nararanasan natin sa kasalukuyan. Marami pa nga ito kung tutuusin, hindi lang ito.

Magandang marinig at malaman na may mga grupo na pilit ipinaglalaban ang karapatan ng bawat mamamayan sa hustong edukasyon. Nakakagalak na meron pa palang mga tao o grupo na naniniwalang meron pa tayong magagawa sa ating maliliit na paraan kahit na tayo’y dapang dapa na sa kahirapan. May iilan sa mga grupo ng sektor sa lipunan na naghahanda ng mga reporma at ginagawa nila ang lahat upang matupad ang mga ito sa lalong madaling panahon. Ako ay lubusang naniniwala sa mga ito. Ako ay lubusang sumusuporta sa kanilang mga proyekto at ipinaglalaban. Para sa akin, may pag-asa pa tayo. Habang may mga batang sumisilang at lumalaki, may batang gustong pumasok at matuto. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa.

by Krista Tayag

Advertisements

2 Comments »

  1. ayminlandrito said,

    Sang-ayon ako sa mga sinabi mo. Kahit na paulit-ulit sinasabi na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan, mayroon pa ring magagawa at magsusulong upang umangat ang estado ng edukasyon sa ating bansa. Mahalaga na marunong tayong magsuri ng ating kalagayan upang makabuo tayo ng aksyon tungo sa pag-unlad ng ating edukasyon.

  2. biancalegaspi said,

    I believe in this, and i think this is one of the reason why nothing is happening in our country. It’s all the same and nothings is working in all the trial and error they make. But nevertheless I still believe there is hope.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: