August 27, 2009

Joan – Papasok Ka Ba?

Posted in Uncategorized at 1:49 pm by updced

Sa Pilipinas, maraming kabataan ang nakararanas magsulat at magbasa sapagkat sila ay nakakapasok araw-araw sa paaralan na nagsisilbing naring kanilang pangalawang tahanan. Sa bawat paguwi mula sa paaralan ay marami silang inuuwing mga bagong kaalaman na kanilang natamo mula sa kanilang mga butihing guro. Minsan pa ay kanilang ibinibida sa kani-kanilang mga magulang ang mga parangal na kanilang natamo. Ang mga magulang naman ay lubos na nagagalak sa husay na ipinamamalas ng kanilang mga anak.

Hindi ba’t ang ganitong eksena ay sadyang kaasam-asam?

Ang ganitong eksena ay pinapangarap ng bawat Pilipino ngunit hindi lingid sa kaalaman ng lahat na halos karamihan sa mga kabataan ay hindi nakakapasok sa paaralan dahil sa samutsaring kadahilanan. Isang halimbawa na lamang nito ay ang  sobrang kahirapan. Maraming kabataan ang hindi nagagawang makapasok sa paaralan sapagkat pinipili nilang tulungan ang kanilang mga magulang na maghanap buhay upang may pang-tawid gutom sila sa araw na iyon o hindi naman kaya ay hindi na sila magawang pag-aralin ng kanilang mga magulang sapagkat sila ay maraming magkakapatid sa pamilya. Isang kadahilanan din ay may ilang pampublikong paaralan na humihingi ng maliit na halaga upang ipang-ambag sa kung tawagin ay “Samahan ng mga Guro at mga Magulang.” At sa kadahilanang hindi nila magawang magbayad o magabot ng ambag ay mas pinipili pa nila na hindi na lamang papasukin ang kanilang anak sapagkat ang ipambabayad nila doon ay ipangkakain na lamang nila. Hindi ba’t ang karunungan ay mas higit pa sa kayamanan? Ngunit paano ka naman mag-aaral kung wala naman laman ang iyong tiyan?

Sa Pilipinas, ang ating gobyerno ay may ginagawang paraan upang tugunan ang ganitong uri ng suliranin. Ito ay sa paraan na kung tawagin ay “Alternative Learning System o ALS” na kung saan ang mga kabataan na hindi magawang makapasok sa paaralan ay nagkakaroon ng pagkakataon na matuto kung papaano magbasa at magsulat. Sa paraang ito maging ang mga matatanda na hindi marunong magbasa at magsulat ay nabibigyan din ng pagkakataon na matuto kung paano magsulat at magbasa at kung minsan pa ay sa paraang ito narin sila natututo kung papaano ang magbilang. Sa ALS ang mga guro ang siyang lumalapit sa kanilang mga estudyante. Sila ang naglalakabay patungo sa lugar na kanilang pagtuturuan sa halip na ang mga mag-aaral ang siyang papasok sa paaralan. Sa ALS maraming matatagpuan na huwaran na mga guro sapagkat ang mga gurong ito ay hindi iniinda ang anumang hirap na kanilang dinadaanan upang maturuan ang maraming Pilipino na hindi nagagawang makapasok sa paaralan.

Hindi ba’t dapat nating ipagmalaki ang ganitong uri ng mga guro?

Nakakatuwang isipin na may ganito palang naisip na solusyon ang ating gobyerno sapagkat nakakahiya mang aminin ay mas lantad ang mga kakulangan nila sa pagtataguyod ng edukasyon. Ang mga halimbawa ng mga kakulangang ito ay maaring makita sa mga pampublikong paaralan.  Isang halimbawa nito ay may mga pampublikong paaralan kasi na hindi sapat ang mga upuan para sa mga mag-aaral sapagkat sa sobrang dami ng kanilang bilang, kung kaya ang mga upuan na para sa dalawang bata lamang ay lima na ang mga batang nagsisiksikan dito para lamang sila ay makaupo. Sa sobrang dami rin ng bilang ng mga estudyante sa isang silid-aralan ay hirap na ang mga guro na bigyan ng nararapat na edukasyon ang mga kabataan. Sa halip na isang guro para sa tatlumpung mag-aaral ang nasa loob ng isang silid aralan ang nangyayari ay isang guro para sa animnapung mag-aaral kung kaya ang kinakalabasan ay pagod na ang guro, kaunti pa ang mga leksyon na maibibigay niya para sa mga mag-aaral sapagkat kailangan ding pamahalaanng mabuti ng guro ang kanyang animnapung estudyante. Isa pang halimbawa ay ang kakulangan ng mga supply ng mga materyales para sa mga guro na kanilang gagamitin sa kanilang pagtuturo. Ang mga materyales na ito ay sadyang kailangan ng mga guro sapagkat hindi lahat ng mga mag-aaral ay pare-parehas ang paraan kung paano sila natututo.

Kung ikaw ang mag-aaral na makakaranas ng mga  ito, ikaw ba ay mahihikayat pa na pumasok sa paaralan?

Hugo,Joan R.

Advertisements

2 Comments »

 1. updced said,

  Dalawa lang naman ang maaaring maging konkretong sagot sa’yo- oo o hindi. Ito ay depende na lamang sa kung ano ang mas higit na pinapahalagahan ng isang kabataan.

  Kung nais mong ipaglaban ang iyong karapatan sa edukasyon, maaaring OO ang isasagot mo- titiisin ang lahat ng hirap ngunit alam mong sa bandang huli ay magiging maayos din naman ang lahat. (e.g. mas malaki ang oportunidad na makahanap ka ng magandang trabaho sa hinaharap)

  Kung hindi ka naman ganoon ka-“focus” (given the other factors that would keep you to go to school), malamang HINDI ang isasagot mo- you’ll just find alternative ways on how you’ll gonna escape the reality of life in our society na kapag wala kang pinag-aralan, maliit lang ang pag-asa mo to have a good life in the near future.

  Joana Marie B. Frias
  2007-02789, BS CE

 2. updced said,

  Sa tingin ko tama si Joana. May mga tao kasi na talagang mataas ang pagpapahalaga nila sa edukasyon kya kahit madami pa ang balakid pipilitin pa rin nilang makatapos.

  Sa tingin ko ang sagot sa tanong mo ay naiimpluwensyahan ng kung paano lumaki ang isang bata. Kasi kung lumaki siya na nakikita niya na ang mga tao sa paligid niya ay nakatapos at may magandang buhay, sa tingin ko mama-mind set siya na edukasyon ang tanging paraan para umangat ang uri ng pamumuhay nila.

  Sa kabilang dako, kapag lumaki ang bata na ang mga tao sa kanyang lipunan ay hindi nakapag-aral at pakikipagsapalaran ang ikinabubuhay, sa tingin ko mas pipiliin niya na gayahin ang mga iyon kesa mag-aral dahil nakita niya na maari namang magkaroon ng kabuhayan kahit hindi nakapasok sa paaralan.

  Gail Rose Anne Egar
  2008-03398


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: